Contact|

Zorgcoöperatiecongres

Inleiding

24 APR 2018 | EDE

Burgerinitiatieven in de ouderzorg lijken te wankelen. Hebben deze wel een toekomst of is de macht van de reguliere zorgaanbieder te groot en zijn de financieringssystemen zo bepalend dat burgerinitiatieven uiteindelijk het lootje leggen? Was dit de bedoeling van de ‘participerende samenleving’? Deze vragen en meer komen aan bod tijdens het Zorgcoöperatiecongres.

Er zijn tal van initiatieven rondom de zorg voor ouderen ontwikkeld, waaronder de zorgcoöperaties. Deze ontstaan meestal wanneer de voorzieningen in de zorg ontoereikend zijn en hebben als doel de ouderen zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving te laten wonen. Eén van deze zorgcoöperaties ligt in het Brabantse dorp Hoogeloon en is in 2005 opgericht. Inwoners verkenden samen de mogelijkheden m.b.t. wonen, welzijn en zorg. Dit leidde tot een integraal zorgaanbod, uitgevoerd door een team onder leiding van de zorgcoöperatie. 

Om alle kanten goed te belichten is er een zorgvuldige selectie van sprekers samengesteld. Tijdens dit congres staan de volgende vijf sprekers uitgebreid stil bij de burgerinitiatieven in de ouderenzorg en zorgcoöperaties:

Ad Pijnenborg gaat in op het draagvlak van de coöperaties en geeft als voorbeeld de casus Hoogeloon. Prof.dr. Guus van Montfort gaat tijdens zijn lezing in op het toekomstperspectief van de zorgcoöperaties, de verdere emancipatie van de cliënt en het versterken van diens rol en positie. Prof.dr. Arjo Klamer spreekt over de vernieuwingen in de zorg, zoals de zorgcoöperatie, en de ruimte die de participatiesamenleving daarvoor biedt.
Wiro Gruisen, manager Regio-regie van verzekeraar CZ, belicht de relatie tussen de verzekeraar en zorgcoöperaties. Hoe ziet de verzekeraar de zorgcoöperaties in de toekomst? 
Machteld Huber gaat tijdens haar lezing in op het vraaggericht zorg verlenen vanuit het nieuwe concept ‘Positieve Gezondheid’. Zij leert u over de werking en ontwikkeling van dit begrip.
In de debatten die volgen worden, onder leiding van de dagvoorzitter Sven Turnhout, verschillende vragen besproken waar de zorgcoöperaties tegenaan lopen; welke rol speelt de zorgaanbieder, wat isde relatie tussen deze burgerinitiatieven en de verzekeraar is en hoe transparant is de financiering eigenlijk?

De verschillende thema’s hebben als doel de bezoeker flink aan het denken te zetten en aan het einde van de dag huiswaarts te laten keren met veel nieuwe inzichten en inspiratie. 
 

Deelnemers ontvangen gratis het boek Burgers doen het zelf van Ad en Freya Pijnenborg (Uitgeverij SWP)  t.w.v. €19,90.  Burgers doen het zelf! beschrijft hoe de burgers van het dorp Hoogeloon in 2005 een coöperatieve vereniging (Zorgcoöperatie Hoogeloon) oprichtten en zo een zelfredzame gemeenschap ontwikkelden.