Contact|

Zorgcoöperatiecongres

Programma

24 APR 2018 | EDE

9.00 uur - Registratie en ontvangst
U ontvangt een naambadge en een congresmap met schrijfmateriaal, de informatiemarkt is geopend en de koffie staat voor u klaar!

10.00 uur - Opening door dagvoorzitter
Sven Turnhout, directeur-bestuurder, KWH (Landelijk Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector).

10.10 uur - Kenmerken van een coöperatieve vereniging met als voorbeeld Zorgcoöperatie Hoogeloon. 
Ad Pijnenborg, gepensioneerd, Verpleegkundige GGZ; Maatschappelijk werker; Directeur Verzorgingshuis en verpleeghuis. Mede-initiatiefnemer en voorzitter Zorgcoöperatie Hoogeloon.
Een proces van bewustwording ‘Wij willen in Hoogeloon blijven wonen met zorg en zonder zorgen’. Onvrede helpt initiatief naar je toe te trekken en het op je eigen manier te doen. Eigenaarschap van de zorg gaat zo terug naar de gemeenschap. Visie ontwikkelen op ouderdom leidt tot andere wensen. Weer terug naar samen verantwoordelijk zijn. Zorg wordt anders: aanvullend zorg verlenen; proactief en preventief; vraag gestuurd en integrale aanpak. Blijkt ook veel goedkoper. Goed wonen en elkaar ontmoeten en zinvol en prettig leven gaat boven zorg verlenen. Andere behoeften leiden tot andere prioriteiten.
Anders denken en werken leidt tot weerstand van vooral reguliere zorgaanbieders, het bots met structuren en culturen. Waar gaat dit toe leiden? Overheden en zorginstellingen stribbelen tegen, wet- en regelgeving wordt eerder meer dan minder. Gaat het burgerinitiatief hieraan ten onder?

10.45 uur - Burgerinitiatieven en Zorgcoöperaties nemen de lead in de Zorg.
Prof.dr. Guus van Montfort, Hoogleraar Universiteit Twente en ex-voorzitter Actiz.
Het aantal zorg coöperaties neemt zeer snel toe, in allerlei vormen en varianten , rijp en groen. Ze hebben een steeds breder werkgebied : van wonen tot zorg, van eenvoudige gezamenlijke activiteiten in de wijk tot het regelen van complexe zorg.
Deze burgerinitiatieven zijn eigen , authentieke , zeer laagdrempelige organisaties van burgers zelf en zeker geen reactie op de beleidsinitiatieven van de overheid m.b.t. de participatie-maatschappij. Het is eerder andersom. Er wordt toegelicht hoe deze organisaties ook een belangrijke rol kunnen gaan spelen in de implementatie van nieuwe technologieën, ook in de zorg. Ook gaan deze coöperaties een gedeelte van de rol van de zorgverzekeraars overnemen.
Kortom, de zorg coöperaties zijn een zeer krachtig instrument in de verdere emancipatie van de cliënt en het versterken van hun rol en positie.

11.20 uur - Koffie- en theepauze
Tijdens de pauzes kunt u een kopje koffie of thee met iets lekkers nuttigen en is er de gelegenheid om te netwerken op de informatiemarkt.

11.50 uur - Waar een zorg coöperatie goed voor is. 
Prof.dr. Arjo Klamer, hoogleraar in de economie van de kunst en cultuur aan de faculteit Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam, voormalig wethouder Hilversum.
We hebben het veel over de nieuwe rol van de overheid, zeker op gebied van de zorg.  De overheid zou taken afstaan om ruimte te geven voor een participatie samenleving. De werkelijkheid blijkt weerbarstig. De zogenaamde transformatie vraagt daarom om vernieuwingen. De zorg coöperatie is zo’n vernieuwing. Waar is zo’n coöperatie goed voor? Welke problemen adresseert het, welke waarden kan het realiseren, en welke problemen kan men verwachten bij het opzetten van een zorgcoöperatie? 

12.25 uur - Debat onder leiding van Sven Turnhout
Met Jan Smelik (NLZVE), Yvonne Witter (Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg), Daan de Bruijn (Movisie) en Freek Selen (VNG).

12.55 uur - Lunch en informatiemarkt
In de foyer wordt u een gevarieerde lunch geserveerd.

14.10 uur - Zorgcoöperaties als burgerkrachtbronnen; de visie van een zorgverzekeraar
Wiro Gruisen , manager Regio-regie, CZ
Zorgverzekeraar CZ is een private organisatie, maar met een maatschappelijke opdracht om de zorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Dat is veelgevraagd als we kijken naar de uitdagingen die op de zorg afkomen. We worden steeds ouder en ouderdom komt met gebreken. Daarbij willen we zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Nieuwe technieken maken dat ook mogelijk. De zorg wordt daardoor wel complexer en duurder en dat zien we in de premie terug. Om de zorg echt duurzaam te maken, moeten we het daarom over een andere boeg gooien. Burgerkracht is een pijler onder het nieuwe bouwwerk. In de presentatie wordt belicht hoe zorgcoöperaties als exponenten van burgerkracht van grote betekenis kunnen zijn voor de volhoudbaarheid van ons zorgstelsel.

14.45 uur - Debat onder leiding van Sven Turnhout
Met Jan Smelik (NLZVE), Yvonne Witter (Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg), Daan de Bruijn (Movisie) en Freek Selen (VNG).
 
15.15  uur - Middagpauze 
 
15.45 uur - Aandacht voor gezondheid; het nieuwe concept voor gezondheid & de verdere ontwikkeling naar Positieve gezondheid
Machteld Huber is van oorsprong huisarts. Zij werd onderzoeker op het Louis Bolk Instituut in Driebergen, en daarnaast ging zij werken met ernstig beschadigde mensen. Zij ontwikkelde een nieuw, dynamisch concept van gezondheid, dat zij uitwerkte tot het brede begrip ‘Positieve gezondheid’, waar zij in 2014 op promoveerde
Machteld Huber introduceerde een nieuw concept van gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. Daarmee biedt dit nieuwe gezondheidsconcept een alternatief voor de definitie van de World Health Organisation (WHO). Machteld Huber gaat in haar lezing  uitgebreid  in op deze definitie en gaat in op de uitwerking van het concept in zes dimensies, die tezamen Positieve Gezondheid genoemd worden: lichaamsfuncties, mentale functies en –beleving, zingeving, kwaliteit van leven,  meedoen en dagelijks functioneren. 
 
16.20 Afsluiting en naborrelen
Na afloop is er de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.